În caz că acțiunile presupuse de Dvs includ încălcarea a unui din articolele de mai jos vă puteți adresa la:
Dispeceratul Inspectoratului Național de Investigații al IGP al Ministerului Afacerilor Interne
 +373 22 577 153
 +373 78 090 902

Legislație

Articolul 171. Violul

 1. Violul, adică raportul sexual săvârşit prin constrângere fizică sau psihică a persoanei sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa,
  se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani.
 2. Violul:
  1. săvârşit de către o persoană care anterior a săvârşit un viol prevăzut la alin.(1);
  2. săvârşit cu bună-ştiinţă asupra unui minor;
   b1) săvârşit cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide;
   b2) săvârşit asupra unui membru de familie
   [Art.171 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
  3. săvârşit de două sau mai multe persoane;
  4. însoţit de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;
  5. săvârşit cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice
   [Art.171 al.(2), lit.f) în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
  se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.
 3. Violul:
  1. persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau tratamentul făptuitorului;
  2. unei persoane minore în vârstă de până la 14 ani;
  3. însoţit de contaminarea intenţionată cu maladia SIDA;
  4. care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
  5. care a provocat din imprudenţă decesul victimei;
  6. soldat cu alte urmări grave
  se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
 4. Articolul 172. Acţiuni violente cu caracter sexual

  1. Homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, săvârşite prin constrângere fizică sau psihică a persoanei ori profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani.
  2. Aceleaşi acţiuni:
   1. săvârşite de o persoană care anterior a săvârşit o faptă prevăzută la alin.(1);
   2. săvârşite cu bună-ştiinţă asupra unui minor;
    b1. cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide;
    b2. săvârşite asupra unui membru de familie;
    [Art.172 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
   3. săvârşite de două sau mai multe persoane;
   4. însoţite de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;
   5. săvârşite cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;
    [Art.172 al.(2), lit.g) în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
   se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani.
  3. Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
   1. au fost săvârşite asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a atins vârsta de 14 ani;
    a1. au fost săvârşite asupra persoanei care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecţia, educarea sau în tratamentul făptuitorului;
   2. au cauzat contaminarea intenţionată cu maladia SIDA;
   3. au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
   4. au provocat din imprudenţă decesul victimei;
   5. au provocat alte urmări grave;
   se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

  Articolul 173. Hărţuirea sexuală

  Hărţuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite, săvârşite prin ameninţare, constrângere, şantaj
  [Art.173 dispoziţia modificată prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]
  se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.
  [Art.173 în redacţia LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]

  Articolul 174. Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani

  1. Raportul sexual altul decât violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală şi altele, comise asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
   [Art.174 al.(1) în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
  2. Persoana care a săvârşit fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte vârsta şi dezvoltarea fizică şi psihică.

  Articolul 175. Acţiuni perverse

  Acţiunile perverse săvârşite faţă de o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani, constând în exhibare, atingeri indecente, discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziţia victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum şi în alte acţiuni cu caracter sexual, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
  [Art.175 în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

  Articolul 1751. Ademenirea minorului în scopuri sexuale

  1. Propunerea, convingerea, manipularea, amenințarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, în vederea stabilirii unei întîlniri cu un minor, cu scopul săvîrşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni privind viața sexuală, dacă aceste acțiuni au fost urmate de fapte materiale care conduc la o astfel de întîlnire,se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.
  2. Aceleași acțiuni săvîrșite:
   1. împotriva unui minor aflat într-o situație de neputinţă, care se datorează unei boli sau dizabilități;
   2. de către un membru al familiei minorului, de către o persoană care locuia cu minorul sau de către persoana în a cărei îngrijire, sub a cărei protecție sau la a cărei educare ori tratament se află minorul;
   3. de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru o infracțiune cu caracter sexual sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauzăse pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.
   [Art.1751 în redacția LP121 din 02.06.16, MO184-192/01.07.16 art.395]
   [Art.1751 introdus prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

  Articolul 206. Traficul de copii

  1. Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţămîntului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, în scopul:
   1. exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografică;
   se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

  Articolul 208. Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale

  1. Atragerea minorilor la activitatea criminală sau instigarea lor la săvârşirea infracţiunilor, precum şi determinarea minorilor la săvârşirea unor fapte imorale (cerşetorie, jocuri de noroc, desfrâu etc.), săvârşite de o persoană care a atins vârsta de 18 ani, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 5 ani.
  2. Aceleaşi acţiuni săvârşite de părinţi sau de alţi ocrotitori legali ai copilului, precum şi de pedagogii acestuia, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 6 ani.
  3. Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârşite:
   1. cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei;
   2. prin atragerea minorilor într-un grup criminal organizat sau într-o organizaţie criminală;
   3. prin atragerea minorului la săvârşirea unei infracţiuni cu caracter terorist.
   se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.

  Articolul 2081. Pornografia infantilă

  Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică,
  [Art.2081 dispoziţia modificată prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
  se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2.000 la 4.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

  Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicată de un copil

  Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de către o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 18 ani, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

  Articolul 220. Proxenetismul

  1. Îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane,
   [Art.220 al.(1), dispoziţia modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
   se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
   [Art.220 al.(1), sancţiunea modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
  2. Aceleaşi acţiuni săvârşite:
   1. asupra a două sau mai multor persoane;
   2. asupra unei femei gravide;
   3. de două sau mai multe persoane;
   4. de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional.
   se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.  În sus  Internet Sigur

  Powered by:  GOOD MEDIA